Basisschool De Binckhorst - St.Jan

De Binckhorst-St. Jan is een katholieke basisschool in het centrum van Laren. Het onderwijs wordt gegeven in twee prachtige monumentale schoolgebouwen. In deze sfeervolle ruimtes biedt de Binckhorst-St. Jan goed onderwijs en een eigen Buitenschoolse Opvang.

Als middelgrote basisschool zetten wij in op de totale ontwikkeling van de leerling waarbij naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden ook veel aandacht is voor het sociale aspect van de leerling als onderdeel van onze community. Onze school wordt gekenmerkt door een fijne sfeer voor leerlingen, het team en ouders/verzorgers.

 

 

Waar het om gaat

Begeleiding

Of een leerling nu wat sneller leert of wat meer uitleg nodig heeft, de school heeft veel expertise in extra begeleiding.

Brede ontwikkeling

De waarden en normen waar we vanuit gaan, zijn gestoeld op de katholieke geloofsvisie. We willen leerlingen stimuleren zich breed te ontwikkelen.

Engels

Alle leerlingen leren spelenderwijs zich uit te drukken in de Engelse taal. Er is ​een native speaker aan de school verbonden. 

IPC

Voor alle wereldoriënterende vakken werken we met het IPC. Hierin wordt thematisch gewerkt aan zowel kennis- als vaardigheidsdoelen. ​

Leren met en over ICT

In ons prachtige karakteristieke gebouwen werken we met moderne middelen. We beschikken over digitale schoolborden, iPads, laptops en Chrome books.