Voor leerlingen vanaf groep 5, die het leuk vinden om mee te denken met de ontwikkeling van de school, is er een leerlingenraad. 
In de leerlingenraad zitten 16 leerlingen die afkomstig zijn uit 8 verschillende groepen 5 t/m 8. 
De leerlingen zijn door hun klasgenoten verkozen en komen 4 tot 5 keer per jaar samen met de directie bij elkaar om te praten over de school en/of nieuwe ideeën in te brengen. 

Wij hechten veel waarde aan de meningen en ideeën van onze leerlingen en ervaren de leerlingenraad dan ook als zeer waardevol.

Op woensdag 13 oktober is de leerlingenraad voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. 
In de vergadering is gesproken over hoe de start van het schooljaar geweest is, welk onderdeel van de school de leerlingen trots op zijn en wat voor ideeën er leven onder de leerlingen.