Alle leerlingen van basisschool de Binckhorst- St. Jan traden afgelopen week en deze week op tijdens de jaarlijkse eindvoorstelling. Dit jaar is er voor de eindvoorstellingen van de groepen 1 t/m 7 uitgeweken naar het schoolplein. De groepen 8 voeren de musical ‘Herrie op het eiland’ a.s. woensdag op in het Singer theater.

De leerlingen hebben gedanst, gezongen, gepresenteerd, toneel gespeeld in prachtige outfits passend bij het thema waarover zij leerden in de klas. In het kader van het speerpunt ‘What really matters’ waarbij veel aandacht is voor de creatieve en brede ontwikkeling van de leerlingen, hecht de school waarde aan het jaarlijkse optreden. Het was lange tijd spannend of de voorstellingen konden doorgaan i.v.m. de corona-maatregelen, maar na alle versoepelingen konden ouders, leerlingen en leerkrachten genieten van al het talent binnen de school. Volgend jaar hopen wij weer met alle leerlingen in het Singer theater te staan.