Naam van de school
  • Nieuws

​Vandaag is het schoolkoor van De Binckhorst - St. Jan van start gegaan!
Acht enthousiaste leerlingen uit de groepen 4 t/m 6 zijn vanmorgen samen met juf Esther gestart met de eerste koorrepetitie. Na wat stemoefeningen kon er een begin gemaakt worden met het eerste lied. Het schoolkoor repeteert twee keer per week op dinsdag- en donderdagochtend.
Mochten er nog meer leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 interesse hebben om deel te nemen aan het schoolkoor, dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden bij juf Esther.