BSO De Bincken verzorgt naschoolse opvang voor leerlingen van de Binckhorst - St. Jan in Laren. Leerlingen kunnen na school in een vertrouwde omgeving samen met schoolgenootjes bijkomen van de schooldag. De openingstijden sluiten direct aan op de schooltijden en de BSO sluit om 18.30 uur. Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers zorgt voor een aanbod van activiteiten die aansluiten bij de missie en visie van de school. Gezonde voeding, beweging en brede ontwikkeling zijn hierin belangrijke pijlers. De BSO maakt gebruik van drie frisse mooie ruimtes in de nevenlocatie van school en van het gerenoveerde schoolplein. 

Mocht u interesse hebben in onze BSO, dan kunt u hier een inschrijfformulier downloaden (zie bijlage).

Heeft u vragen of interesse in een rondleiding, dan kunt ons bereiken op kinderopvang@atscholen.nl.


Meer informatie kunt u vinden op de website van Alberdingk Thijm Kinderopvang. 


img 5760

img 5763 

 img 5770