​​​​Missie​


Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van het kind, in verbinding met anderen en de wereld om hen heen, waarbij zingeving en identiteit een belangrijke rol spelen.

Visie

Om goed toegerust de wereld tegemoet te treden steken we op de Binckhorst in op het "leren leren" door het verwerven van kennis en vaardigheden. Naast het methodisch werken aan de basisvakken: lezen (technisch en begrijpend), spellen, taal en rekenen; werken we projectmatig, via het IPC, aan wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We werken doelgericht. Het aanleren van een tweede taal (Engels) vanaf jonge leeftijd draagt bij aan een internationaal gerichte blik

Ons onderwijs is gestoeld op drie kernwaarden

  • veiligheid,
  • ruimte en
  • ontdekken.


Veiligheid is een voorwaarde voor het leren: kinderen, team en ouders moeten samen een omgeving vormen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en leren. De school stelt hierbij kaders en grenzen die gelden voor iedereen in de school. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de fysieke veiligheid van iedereen in het schoolgebouw.

Ruimte heeft twee betekenissen. Letterlijk is het de ruimte waarin we de hele dag verblijven. Samen zorgen we er voor dat de school er verzorgd en netjes uitziet. In de klassen en gangen is veel te zien over wat de kinderen leren. Daarnaast is er ook figuurlijk ruimte: ruimte om te mogen groeien, om te ontdekken, te leren, te experimenteren. Ruimte krijgen betekent ook verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor je eigen werk, de taken, het leerproces.