De Binckhorst-St. Jan geeft een deel van de lessen in het Engels, dit start al bij de kleuters. Kinderen hebben al op jonge leeftijd het vermogen om spelenderwijs talen te leren. Het doel van ons Early English is dat kinderen zich veilig voelen bij het horen en spreken van de Engelse taal. Wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de Engelse taal, zullen zij ook in de toekomst met minder terughoudendheid andere vreemde talen leren. We zoeken in ons onderwijs naar een verbinding tussen Nederlandse content (inhoud) en het Engels.