​We gebruiken vaste computers, laptops en iPads op verschillende wijze en met verschillende doelen:

 

  • groepen 1-2: We laten de kinderen spelenderwijs en onbevangen met de computer omgaan. In deze groepen zijn ouders actief als computerouder. Wekelijks zijn zij een uurtje op school om de allerjongsten te begeleiden in het werken met educatieve software. Daarnaast gebruiken we iPads om met Engelstalige apps te werken.
  • in groepen 3-4-5 starten de kinderen de programma’s op en gaan zij zelfstandig aan de slag met educatieve software die hoort bij de taal- en rekenmethode. Ze oefenen zo datgene wat zij geleerd hebben op een andere manier. Regelmatig worden de devices ingezet bij IPC.
  • in de groepen 6-7-8 werken leerlingen ​niet alleen zelfstandig met methode gebonden programma’s, maar maken zij ook een werkstuk of presentatie in Word of Powerpoint. Bij IPC worden de computers gebruikt voor het opzoeken en het op diverse wijze verwerken van informatie.

De smartboards en Prowise borden die we in de school hebben, bieden de leerkrachten de gelegenheid hun lessen te verlevendigen en levensecht te maken doordat via het internet de wereld het klaslokaal binnen gehaald wordt.

Ons ICT-beleid wordt mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Creatieve technologie is een van de drie speerpunten. In onderstaand filmpje is te zien wat de mogelijkheden zijn vanuit het ​Techspace van Alberdingk Thijm Scholen.