Voor alle wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur en wetenschap, ICT, muziek, tekenen, kunstzinnige vorming) werken we met het International Primary Curriculum (IPC).

Het IPC bestaat uit units. Er zijn units voor kinderen van groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. In een unit wordt een thema in samenhang behandeld. Bij bijvoorbeeld het thema "het regenwoud" wordt aandacht besteed aan de vakgebieden aardrijkskunde (waar vind je regenwouden op de wereld en waarom juist daar), natuur (welke lagen zijn er in een oerwoud, welke dieren leven in het oerwoud), kunst en muziek (maskers bekijken en maken van volken die in het oerwoud leven, luisteren naar muziek en zelf muziek maken).

Iedere unit is opgebouwd uit dezelfde vaste componenten:

1. Het startpunt: hiermee maken we de kinderen enthousiast voor het thema.
2. De kennisoogst: wat weten kinderen al over het thema en wat willen ze er zelf graag over leren.
3. The big picture: de kinderen krijgen hier een overzicht van wat ze tijdens de IPC lessen gaan leren.
In de vakgerichte lessen worden kennis en vaardigheden aangeleerd. Daarnaast wordt er gestuurd op het verkrijgen van inzicht.
Internationaal: hiermee trekken we de unit in een breder vlak, hoe verhoudt ons onderwerp zich tot de wereld. 
4. ​Afsluiting: we sluiten het thema af om zo te laten zien wat we hebben geleerd. 

Bij iedere unit proberen we zoveel mogelijk verbindingen met de wereld om ons heen te maken. Dit betekent dat we erop uit gaan bijvoorbeeld naar een museum, op excursie of dat er mensen in onze klassen komen om te vertellen over hun vak/ hobby of talent.