Op de Binckhorst - St. Jan dragen de leerlingen, leerkrachten en ouders samen bij aan een veilige en plezierige omgeving. Dit uit zich in grote betrokkenheid van de ouders. De school heeft dan ook een ouderraad, die de school ondersteunt in het organiseren van activiteiten rond bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisjes, sportdag, Carnaval, avondvierdaagse, schaatsen en Pasen. 

De leden van de OR komen eens per maand bij elkaar en werken nauw samen met de leerkrachten, klassenouders en de directie . 

De samenstelling van de OR is divers en doordat er door natuurlijk verloop geregeld vacatures zijn, kunnen geïnteresseerden zich altijd melden. U kunt hiervoor een mail sturen naar Emma Strootman, e.strootman@atscholen.nl .
 
Jaarlijks wordt een ouderbijdrage van 60  euro per kind gevraagd ter financiering van activiteiten.

 fabienne

Fabienne Nefkens - voorzitter

 willemijn

 

 

Willemijn Beekman - secretaris

ingrid 

 

Ingrid Meijer - penningmeester

 fleur

 

Fleur Quispel

 eke

 

Eke Verbeke

francine 

 

Francine Bogaard

 thumbnail image

 Froukje Lyklema

marielle 

Marielle Louwrink

 marleen

 

Marleen Calis

 marlies

 

Marlies Mulder

 vera

Vera van Haren