De geschiedenis van het rooms-katholieke onderwijs in Laren gaat terug naar het einde van de 19de eeuw. In 1880 kwam de eerste R.K. lagere school in Laren, een school voor meisjes. In 1914 werd aan de Eemnesserweg – het huidige gebouw van De Binckhorst-St. Jan – een lagere school voor jongens geopend, de Aloysiusschool.

Met het groeiende aantal inwoners werden er in de loop van de vorige eeuw nog twee katholieke scholen bijgebouwd. Maar na 1970 kwam een proces van fusies van de katholieke basisscholen op gang. Tevens werd de integratie van kleuter- en lager onderwijs een feit. Dit resulteerde in één basisschool voor katholiek basisonderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar in Laren: de Binckhorst-St. Jan.
Onze school is gevestigd in een statig gebouw met uitstraling. De buitenzijde is zoveel mogelijk authentiek gebleven. Sinds juni 2005 siert een prachtig bronzen beeld van St. Jan, gemaakt door Nico Bierlaagh, onze gevel. In 2006 is het gebouw tot monument aangemerkt door de gemeente Laren. Binnen is daarentegen sprake van een modern onderwijsgebouw. Er zijn 15 leslokalen verdeeld over drie verdiepingen. De school heeft gelegenheid om in het muziekcentrum ‘Hart van Laren’ direct achter onze school, de gymlessen voor de kleuters te verzorgen. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de zaal van College de Brink. De Binckhorst-St. Jan beschikt over 2 speelterreinen, waarvan er één afgesloten is en in het bijzonder bedoeld voor de kleuterbouw.

'Toen de Aloysiusschool werd geopend in 1914, werd mijn vader zaliger geboren. Het was een broederschool met naast de school het Broederhuis (het latere gemeentehuis van Laren). De school was gesplitst in een A en B school. Het A gedeelte was voor de gegoede burgerij, de 'schoenenschool' genoemd. Het B gedeelte was voor de arbeiders-/boerenklasse ook wel 'klompenschool' genoemd. Dit is aan het schoolgebouw nog terug te zien door de symmetrische bouw. De school was alleen voor jongens, de meisjes zaten op de Jozefschool aan de Kerklaan. Dit was in die tijd nog strikt gescheiden. Ik ben zelf in 1965 op de Aloysiusschool gekomen. Dit was een overgangsfase van de broeders naar burgeronderwijspersoneel. Mijn eerste meester was meneer Calis. Ik bleef zitten daar ik te 'speels' was. In 1966 kwam ik in de allereerste gemengde klas.'

Jan Bierlaagh, met toestemming overgenomen uit het jubileumboek