De katholieke identiteit


Als katholieke school vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ‘normen en waarden’ meekrijgen passend bij onze geloofstraditie. De leerlingen bij ons op school ontwikkelen zich als onderdeel van een groter geheel. De waarden en normen waar we vanuit gaan, zijn gestoeld op de katholieke geloofsvisie. Wij besteden ruim aandacht aan het vieren van de katholieke feestdagen. Wij werken samen met de jongerenwerker van de St. Jansparochie en bezoeken regelmatig de St. Jansbasiliek.

Als school voelen wij ons met elkaar verbonden en is er veel aandacht voor de gemeenschap waarin onze leerlingen opgroeien. Zo brengt elke klas jaarlijks een bezoek aan verzorgingstehuizen in het dorp om op interactieve wijze met de bewoners activiteiten te ondernemen. Er is veel aandacht voor samen vieren binnen de school. Op katholieke feestdagen wordt een passend verhaal uit de bijbel voorgelezen en verbinden wij een symbool of beleving aan deze dag. Met advent, Kerstmis, Pasen en tijdens het afscheid van groep 8 bezoeken wij de St. Jansbasiliek.