We hebben aandacht en zorg voor elkaar. De oudere leerlingen begeleiden de jongsten bij allerlei activiteiten. Als we met de hele school ergens naar toe gaan, lopen de kleuters aan de hand van de leerlingen van groep 7 of 8. Bij het lezen in groepjes dragen de bovenbouwleerlingen regelmatig de verantwoordelijkheid over de onderbouwleerlingen. Om de saamhorigheid te vergroten en in stand te houden hebben we maandvieringen waarbij we elkaar en ouders laten zien wat we geleerd hebben. 

Onze school hecht aan een gestructureerde omgeving waar iedere leerling zich veilig en vertrouwd mag voelen. Een leerling​ moet zich thuis voelen op school. Pas als een kind zich prettig voelt, komt het tot optimale leerprestaties en zal het zijn best willen doen om er iets van te maken. 

Bij zaken die thuis en de opvoeding raken en die buiten het kennisgebied van de leerkracht en de intern begeleider liggen wordt de coördinator leerlingzaken ingeschakeld ter ondersteuning.