Er bestaat een reële kans dat het COVID-19 virus ook in Nederland de aankomende maanden weer oplaait.
Binnen het onderwijs bereiden wij ons voor op verschillende scenario’s . Ons doel is om iedereen binnen onze gemeenschap te informeren over de inhoud van de scenario’s zodat wij ons allemaal zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Samen met het team is het faseplan voor onze school tot stand gekomen, wij hebben de MR vooraf geïnformeerd. Net als de afgelopen jaren zal er naar verwachting, ook komend schooljaar een groot beroep gedaan worden op ons aanpassingsvermogen. De verschillende fases vragen ook om flexibiliteit van onze collega’s, de leerlingen en van u als ouder. Wij hopen door nu duidelijkheid te geven, dat iedereen op het moment dat er geschakeld moet worden, hiertoe goed in staat is. 


Bij de documenten vindt u twee verschillende bijlagen;
1.) In een uitgebreid schrijven, Binck Binnenste Buiten Faseplan COVID-19 schooljaar 2022-2023 zetten wij de verschillende fases tot in detail uiteen.

2.) Wij hebben een infographic opgesteld waarin eenvoudig de 4 fases uiteen worden gezet.