Een keer in de vier weken verschijnt onze nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, de BinckNews4U. In deze nieuwsbrieven informeren wij ouders/verzorgers van school over aankomende activiteiten, feesten en/of vieringen. Daarnaast blikken wij in deze nieuwsbrief ook altijd terug op de afgelopen periode.