Graag nodigen wij geïnteresseerde ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op school. Het doel is om ouders/verzorgers een goed beeld te geven van ons onderwijs en tijdens de rondleiding sfeer te proeven in verschillende klassen. Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek neemt u contact op met de directie.
Wij zijn telefonisch te bereiken op 035 – 5382501 of via info@debinckhorst.nl.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek wordt u geïnformeerd over:

- De katholieke grondslag van de school
- Onze pedagogische en didactische aanpak
- De speerpunten binnen onze school 

- De organisatie van de school en allerlei praktische zaken
- De stichting Alberdingk Thijm Scholen waartoe wij behoren;

De afspraken worden gepland onder schooltijd zodat u een goed beeld krijgt van hoe er met de leerlingen gewerkt wordt.
U ontvangt na afloop vrijblijvend een inschrijfformulier. Wanneer het formulier volledig ingevuld geretourneerd is, ​ontvangt u een bevestiging van de inschrijving van uw kind. 

Eerste schooldag


Rondom het moment dat uw kind voor het eerst naar school gaat, maakt de leerkracht met u een afspraak voor een intakegesprek en worden afspraken gemaakt om vijf keer te wennen. Voor kinderen die vlak voor de zomervakantie 4 jaar worden, geldt dat ze pas in het nieuwe schooljaar instromen. Dit bevordert een goede start voor het kind, met alle tijd en aandacht voor het wenproces.

Aanmeldingsbeleid


Vanuit de gedachte van vrije schoolkeuze hanteren we het principe dat iedere ouder die zijn 4-jarig kind op De Binckhorst- St. Jan wil plaatsen hiertoe door ons in de gelegenheid wordt gesteld.
Verder hanteren we de volgende richtlijnen:

• Broertje/zusje van kinderen die reeds op school zitten hebben automatisch recht op plaatsing.
• De school heeft een sterk lokale functie. Inschrijving is pas mogelijk nadat kinderen in Laren of directe omgeving wonen.