​​​​De Binckhorst - St. Jan  werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in hetprimair​ onderwijs​ en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen de Alberdingk Thijm Scholen. Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. ​Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht. Klik hier voor meer informatie over:​​