Letterfeest in groep 3!
Een bericht vanuit de leerkrachten van groep 3:

In groep 3 leren wij alle letters en klanken. En wanneer dat gebeurd is, vinden wij dat dat echt gevierd moet worden! Dit doen wij met ons letterfeest!

Alle kinderen krijgen op dat feest een echt letterdiploma! Natuurlijk mogen daar alle ouders en ook grootouders bij aanwezig zijn. Na het behalen van het diploma kunnen de kinderen dan met hun ouders een leesspeurtocht maken en zo ook laten zien dat ze alle letters en klanken geleerd hebben en nu echt verder kunnen gaan oefenen met het lezen!
Wij, leerkrachten van groep 3, vinden dit echt een mijlpaal!