Deze week hebben alle leerlingen van groep 7 deelgenomen aan het verkeersexamen van VVN (Veilig Verkeer Nederland). De leerlingen hebben eerst een theoretisch examen afgelegd. Op woensdag 29 maart stond het praktisch verkeersexamen op de planning en konden de leerlingen al het geleerde in praktijk brengen tijdens een vooraf ingestudeerde fietsroute. 
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het verkeersexamen! Wij zijn ontzettend trots op de leerlingen van groep 7.