Verschillende leerlingen van onze school maken gebruik van de naschoolse opvang. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse BSO-organisaties uit Laren waar wij mee samen werken. Sinds maart 2019 hebben wij een eigen naschoolse opvang BSO de Bincken, onderdeel van Alberdingk Thijm Kinderopvang.​ Op de eerste verdieping van onze nevenlocatie Binckhorst 2.0, in drie prachtig gerenoveerde lokalen is de BSO gevestigd. Leerlingen kunnen na school in een ver​trouwde omgeving samen met schoolgenootjes bijkomen van de schooldag. De openingstijden sluiten direct aan op de schooltijden en de opvang sluit om 18.30 uur. Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers zorgt voor een aanbod van activiteiten dat aansluit bij de missie en visie van de school. Gezonde voeding, beweging en brede ontwikkeling zijn hierin belangrijke pijlers.​ 

BSO de Bincken

Kerklaan 29, 1251 JS  Laren
kinderopvang@atscholen.nl
035-5382501

 

Andere BSO's en Peuteropvang

Stichting peuterspeelzaal Binckie
Kostverloren 7​
1251 TN Laren
035 - 5380812

Peuterspeelzaal Binckie is historisch nauw verbonden met de school. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de speelzaal en de basisschool.​​ 

​​​Kinderopvang Human Kind -​ BSO Baloe en Kinderdagverblijf Koala
Mendes Da Costalaan 28
1251 NP Laren
035 – 5380229

Kinderopvang Human Kind - BSO Het Berenparadijs
Schuilkerkpad 1
1251 SC Laren
035 – 5380926

Kinderopvang Koningskinderen- BSO De kleine prins 
Eemnesserweg 15, 1251 NA Laren
035 - 6910300

​​​​