De hele schooldag staat taalvaardigheid bij ons centraal. De mondelinge taalvaardigheid komt terug tijdens het instructiemoment, het samenwerken en/of het samenspelen. Vanaf groep 3 speelt het technisch lezen een grote rol. Naast het lezen van boeken, zullen de leerlingen ook veel tijd besteden aan het lezen van de opdrachten.

Groep 1 t/m 3

Vanaf het moment dat de kleuters binnenkomen staat het mondelinge taalonderwijs centraal. Wij werken via de thema’s van IPC en maken gebruik van de methode ‘Onderbouwd’. Op deze manier maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de letters. Daarbij worden met name de auditieve en visuele oefeningen aangeboden. Naast de themahoeken vind je bij de kleuters ook een informatieplaats. In de andere plaatsen komen ook geregeld letters en woorden voor, waarbij de leerlingen spelenderwijs kennis maken met letters, woorden en zinnen

Ook zullen de leerkrachten dagelijks voorlezen om zo het begrip en woordenschat bij de leerlingen te vergroten.

In de overgang naar groep 3 neemt het lezen een steeds grotere rol. De leerlingen krijgen aan de hand van verschillende thema’s vanuit Lijn 3 het eerste half jaar de letters aangeboden. Het tweede halfjaar staat tempo, zorgvuldig lezen en begrip centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.

Groep 4 t/m 8

In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met de methode Taal op maat en Spelling op maat. Gedurende de dag is er aandacht voor woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid. Daarnaast besteden wij aandacht aan het begrijpend lezen. Dit doen wij aan de hand van de methode Nieuwsbegrip.