What Really Matters

What Really Matters richt zich op persoonlijke ontwikkeling en burgerschap, kunst, cultuur en muziek. Het is van belang dat kinderen inzicht (leren) krijgen die voor de rest van hun leven waardevol kan zijn. Wij stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te laten halen door te leren en ontwikkelen en het zelfvertrouwen wordt daarbij vergroot.

Persoonlijke ontwikkeling


Als symbool voor de Personal Goals hebben wij op school ‘De boom’. Deze staat symbool voor het leven zelf: groei, kracht en persoonlijke ontwikkeling. Een boom staat stevig in de grond, anders zou deze omvallen. Wij proberen, als mens, ook stevig in onze schoenen te staan. Elke tak heeft een eigenschap in de boom. Dit zijn eigenschappen en vaardigheden waar wij op school aan werken zodat de leerling zichzelf goed leert kennen. We streven naar een positief en reëel zelfbeeld. De Personal Goals doorzettingsvermogen, moraliteit, respect, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, communicatie, samenwerken en onderzoek staan centraal in ons onderwijs. Dit komt tot uiting in het coachen van kinderen, talentontwikkeling, activiteiten in de klas, het kindontwikkelgesprek, coaching en het rapport.

Muziek


Het muziekonderwijs wordt vormgegeven door vakdocent Esther. Wekelijks ontvangt zij alle groepen voor een half uur les. Domeinen als zingen, bewegen, noten lezen en noteren, luisteren en muziek maken komen afwisselend aan bod. Ook hebben wij een schoolkoor waarin leerlingen bij elkaar komen om samen te zingen, zij verzorgen ook optredens op school en in verzorgingstehuizen in Laren. 

Burgerschap


Burgerschap is op De Binckhorst St. Jan geen apart vak, maar zit verweven in allerlei vakken, leergebieden en activiteiten. Voornamelijk gaat het bij ons om de brede vorming van onze leerlingen, waarbij sociale aspecten als samenwerken, inlevingsvermogen en rekening houden met elkaar even belangrijk zijn als de verwerving van cognitieve vaardigheden. Wij werken zoveel mogelijk kindgericht (kind-ontwikkel-gesprekken en leerlingraad), er wordt veel aandacht besteed aan differentiatie en persoonlijkheidsontwikkeling. Deze vaardigheden worden verkregen door te doen, te ervaren en te leren van en met elkaar. Ook staat het participeren in de samenleving staan centraal. Kennismaken met andere culturen, religies en identiteiten verheldert de blik op je eigen identiteit en die van je omgeving. Dit uit zich in de bezoeken aan het verzorgingstehuis, excursies, tweetalig onderwijs en het meedoen aan projecten die op dat moment aansluiten bij ons onderwijs. 

Kunst 


Kunstonderwijs draagt bij aan visuele begripsvorming, kinderen krijgen kennis van en waardering voor cultuur, ze worden er zelf creatiever van, ontwikkelen verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding. Wij bezoeken de bibliotheek, het Singer museum, doen mee aan projecten die aansluiten bij ons onderwijs en hebben vieringen (maandviering, IPC afsluiting, kerstmusical, Singer optreden). Ook werken wij elk schooljaar aan vier kunstdomeinen zoals bijvoorbeeld origami, drukkunst en papier maché. Wij vinden het belangrijk om verschillende kunstdomeinen aan te spreken, naast de creatieve opdrachten die wij doen in de klas gelinkt aan IPC of een ander thema. 

Een gezonde leefstijl 


Als Binckhorst vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Sporten en bewegen is belangrijk voor kinderen. Het is goed voor hun gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast helpt het bij het verbeteren van de concentratie en draagt het bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Zij leren bij sport en bewegen samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van goed bewegingsonderwijs op jonge leeftijd de basis wordt gelegd voor een actieve leefstijl later. We hebben op onze school vakdocenten gymnastiek die lesgeven aan de groepen 1 t/m 8. Wij hebben de beschikking tot een speelzaal voor de kleuters, maken gebruik van de sportzaal van College de Brink en hebben op ons plein een multifunctionele sportkooi die uitnodigt tot samen sporten en bewegen. Ook op de nevenlocatie Binckhorst 2.0 zijn voorwaarden gecreëerd om te sporten. Tot slot bieden wij andersoortige activiteiten aan om de sportieve vaardigheden van de leerlingen te verbreden. Zo krijgen de leerlingen gedurende hun schoolcarrière clinics aangeboden die aansluiten bij de lopende IPC thema’s in de klas. Ook steken wij in op bewust omgaan met voeding. Zo hanteren wij fruitdagen, bevorderen wij het drinken van water en nemen deel aan projecten over gezonde voeding.